Wee Waa

66m long four span bridge over Wee Waa Lagoon on Culgoora Rd, Wee Waa